Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Τελευταία Ενημέρωση12:46:26 PM GMT

Βρισκεσαι στη σελιδα: ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

E-mail Εκτύπωση PDF
energiaki-apodosi

 Το ζητούμενο σήμερα είναι ο περιβαλλοντικός έλεγχος και η ενεργειακή απόδοση κτιρίων για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενεργείας

 

 Σήμερα επί τέλους στην Ελλάδα έχουμε δύο θεσμούς που απουσίαζαν χρόνια από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Το αν λειτουργούν σωστά δεν μας απασχολεί προς το παρόν. Είναι θεσμοί που συμβάλλουν τα μέγιστα στη προστασία του περιβάλλοντος και στην αρχή θα δοκιμασθούν όπως όλα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα με τη χώρα μας είναι ότι υπάρχουν αρκετοί νόμοι στη σωστή κατεύθυνση, χωρίς έλεγχο όμως στην εφαρμογή τους δεν έχουν αξία.

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, διαχειρίζονται τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων την βεβαίωση παραβάσεων, την εισήγηση προστίμων, την εισήγηση και διαβίβαση φακέλων στον εισαγγελέα για την ποινική ευθύνη, αλλά και την έρευνα για πράξεις και παραλείψεις της ίδιας της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως επιλύονται σοβαρά προβλήματα, τα οποία μέχρι σήμερα έμεναν στα χαρτιά.

Από την άλλη έχουμε τον θεσμό του Ενεργειακού Επιθεωρητή, οποίος όταν έχει τα προσόντα και πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις, διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.
Ο θεσμός των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος λειτουργεί εδώ κα έξι χρόνια, και αυτή τη φορά η έννοια « ο ρυπαίνων πληρώνει» απέκτησε ουσία, καθώς εκτός από το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει για « ζημία στο περιβάλλον», είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ο ίδιος για τις μελέτες και τα έργα αποκατάστασης της ζημιάς, αν και ακόμα, λόγω γραφειοκρατίας, δεν γίνεται η διαδικασία σε καθορισμένους χρόνους.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές μετά την ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου και έχοντας πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πραγματική κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να προσδιορίσει τις πιθανές επεμβάσεις για την μείωση της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση της απαιτούμενης των εκλυόμενων ρύπων CO2.. Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, ήταν υποχρεωτική από 9 Ιουλίου 2011.. Λόγω όμως της οικονομικής συγκυρίας ( οικονομικής κρίσις) δόθηκε παράταση ως τις 9 Ιανουαρίου 2011 και αφορά στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Σε περίπτωση αγοραπωλησίας κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικαιοπραξία και να υπογραφούν τα οριστικά συμβόλαια.

2) Σε περίπτωση νέων συμβάσεων μίσθωσης (και όχι ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης) ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τμ

Σε όλα αυτά αν προσθέσουμε και την « περιβαλλοντική ευθύνη» που αφορά σπουδαία νομοθετική ρύθμιση, στην οποία υπεισέρχεται και η οικονομική αξία του περιβάλλοντος, θα έχουμε αλλαγή όλων των δεδομένων στην υπόθεση περιβάλλον και την προστασία του και τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του.

Σκοπιμότητα ενεργειακού ελέγχου και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Τα κτίρια παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την εξοικονόμηση ενέργειας, με τους παρακάτω τρόπους:

α) Καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας.

β) Ευθύνονται για το 35% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (50% SO2,, 35% CO2, 25% NOx, και 15% ΝΟx.)

γ) καταναλώνουν το 35% των πρώτων υλών,

δ) Ευθύνονται για ο 10-35% των δομικών αποβλήτων, ε) Διαθέτουν H/M καταστάσεις χαμηλής απόδοσης.

στ) Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Α.Κ), θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον τομέα με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος με συγκεκριμένες δράσεις:

1) Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
2) Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης
3) Ενεργειακή κατάταξη κτιρίων
4) Ενεργειακός έλεγχος μικρών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε νέο κτίριο και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θ’ ανακαινίζεται ριζικά. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης θα ισχύει για 10 χρόνια και αφορά σε όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ και υφιστάμενων που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση. Η έκδοση του Π.Ε.Α,, είναι υποχρεωτική. Τα οφέλη αφορούν κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και συντήρησης των κτιρίων, την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν, στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων κυρίως CO2, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αρμοδιότητες

H ιδιότητα του ενεργειακού αποκτάται μετά από αίτηση, εγγραφή και ένταξη στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και της χορήγησης σε αυτόν αντίστοιχης άδειας για την διενέργεια επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κτίριο/α όπου ο ίδιος είναι μελετητής ή συμμετείχε στην μελετητική ομάδα για την έκδοση οικοδομικής άδειας ( ασυμβίβαστο). Το ίδιο ισχύει για εταιρείες που κατασκεύασαν το κτίριο/α.

Κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών:

α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

β) Ενεργειακοί επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης.

γ) Ενεργειακοί επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Σύμφωνα με το ΠΔ100/2010, άδεια Β’ τάξης χορηγείται σε Διπλωματούχους μηχανικούς και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών επιθεωρητών, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής ψυκτικής ισχύος. Άδεια Α΄ τάξης χορηγείται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς τα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία δίνει τι δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή ψυκτικής ισχύος έως 100 ΚW..

Πώς θα πιστοποιείται ο ενεργειακός επιθεωρητής

Η πιστοποίηση από την πολι τεία θα πρέπει να είναι τέτοια που να παρέχει εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη για την ικανότητα, αμεροληψία και ηθική του ακεραιότητα. Αυτονόητα όλες οι λειτουργίες πρέπει να διευθύνονται με αμερόληπτο τρόπο. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη αυτός μπορεί να επιλέξει τον ενεργειακό επιθεωρητή της αρεσκείας του, τον οποίο όμως θα επιλέγει από το Μητρώο Ενεργειακών επιθεωρητών, ενώ η ταυτοπροσωπία θα γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος ΣΠΑΠΕΕκΕΕΚ