Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Τελευταία Ενημέρωση12:46:26 PM GMT

Βρισκεσαι στη σελιδα: ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΛΑΣΙΘΙ Για τον παραλιακό δρόμο της Σητείας

Για τον παραλιακό δρόμο της Σητείας

E-mail Εκτύπωση PDF
sitia

Μια αλληλογραφία για τον παραλιακό δρόμο της Σητείας, που κακώς αντιμετωπίζεται ως λιμενικό έργο.

Μετά την παρουσίαση της ήπιας εναλλακτικής πρότασης σε ημερίδα της μείζονος αντιπολίτευσης έστειλα τις 22/8 την παρακάτω επιστολή σε Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη την οποία κοινοποίησα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Μου τηλεφώνησε αμέσως ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας που μου εξιστόρησε τον άθλο να διεκπεραιωθεί νομότυπα το θέμα. Του αντέτεινα ότι μείζον είναι να βρεθεί μια λύση που να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα το διπλό θέμα της στερέωσης του δρόμου και σωτηρίας της παραλίας και τον παρέπεμψα στον κ. Αναγνώστου. Έμεινα με την εντύπωση ότι μια συνθετική, συμβιβαστική πρόταση είναι εφικτή. Το ίδιο συμπέρασμα έβγαλα και από συζητήσεις μου με στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την οποία πήρα και γραπτή απάντηση προχθές που παραθέτω.

 

 

Αύριο θα υπάρξει συνάντηση στην Περιφέρεια. Ελπίζω να υπάρξει λογική λύση που θα λύνει το πρόβλημα και θα ενώνει την κοινωνία.

Η επιστολή μου, 22-8-16:

"Αγαπητοί μου, Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου,
αγαπητέ Σταύρο, αγαπητή Πελίνα,

όπως γνωρίζετε στην Σητεία υπάρχει έντονη ανησυχία για την λύση που έχει επιλεγεί για τη στερέωση του παραλιακού δρόμου με εκτεταμένη λιθορριπή γιατί με τη λύση αυτή θα στερηθεί η πόλη ένα μεγάλο μέρος της παραλίας της, περίπου 400μ. Το ζητούμενο είναι η στερέωση να συνδυαστεί με τη δημιουργία παραλίας, η οποία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των λιμενικών έργων στη Σητεία και κυρίως λόγω των παρεμβάσεων στο χείμαρρο Παντέλη (κατ’ εξοχήν με τον τρόπο που κατασκευάστηκε η λιμνοδεξαμενή της Ζου).

Σας επισυνάπτω την εναλλακτική λύση που εκπόνησε μελετητική ομάδα με επικεφαλής τον Χρήστο Αναγνώστου, Δ/ντή Ερευνών - Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και συνεργάτες τους Κων/νο Μπελιμπασάκη, Αν.Καθηγ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Θεοφάνη Καραμπά, Καθηγ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και Δήμητρα Φωνιαδάκη Φοιτ. Αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η μελέτη αυτή έχει το πλεονέκτημα να θεραπεύει την αιτία του προβλήματος και να αποκαθιστά σταδιακά την παραλία της Σητείας με τρόπο που να είναι και οικονομικά επωφελής, αφού δεν θα χρειαστεί η δαπανηρή λύση των τεχνητών υφάλων που σχεδιάζεται.

Επειδή όμως οι εξελίξεις έχουν δρομολογηθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες λόγω της επικινδυνότητας του δρόμου παρακάλεσα τους μελετητές για μια συμβιβαστική λύση που θα μπορούσε να είναι αποδεκτή απ’ όλες τις πλευρές και άμεσα υλοποιήσιμη. Σας επισυνάπτω και αυτή την πρόταση που την ονομάζουν συνδυαστική και σας μεταφέρω τη διαθεσιμότητά τους να συνεργαστούν μαζί σας και με τις υπηρεσίες σας, ώστε να υλοποιηθεί το έργο με τρόπο που θα είναι αποδεκτός από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Σας παραθέτω επίσης και τα στοιχεία επαφής του κ. Αναγνώστου ο οποίος είναι άμεσα διαθέσιμος για συνεργασία.

Βέβαιος για τη συνδρομή σας
Με εκτίμηση
Αντώνης Ανηψητάκης"

Η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 9-9-16:

ΘΕΜΑ: Κατάθεση εναλλακτικής πρότασης για το έργο: «Επείγουσες επεμβάσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού Σητεία - Παλαίκαστρο - Βάϊ για την αντιμετώπιση ολοκληρωτικής κατάρρευσης τμήματος της οδού», στο Δήμο Σητείας, στο Νομό Λασιθίου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Σχετ.:
1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-10) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, όπως τροποποιήθηκε από: α) το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-05-2002) “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις”, β) το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) “ Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ….και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος’’ και γ) το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-12) “ Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - …….. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”.
3. Η με αρ. πρωτ. οικ. 203913/19-12-2012 Εγκύκλιο της Ε.Υ.ΠΕ./Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος/Υ.ΠΕ.Κ.Α. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα», που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 2, του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ0-Μ89).
4. Η με αρ. πρωτ. οικ. 1562/25-04-2016 Απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: «Επείγουσες επεμβάσεις σε τμήμα της επαρχιακής οδού Σητεία - Παλαίκαστρο - Βάϊ για την αντιμετώπιση ολοκληρωτικής κατάρρευσης τμήματος της οδού», από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης, στο Δήμο Σητείας, στο Νομό Λασιθίου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
5. Η έκθεση με θέμα ''Η διάβρωση των ακτών της Σητείας-Κρήτης - Αίτια - Πρόταση για αποκατάσταση" που απέστειλε στην υπηρεσία μας ο κ. Χρήστος Αναγνώστου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 13-08-2016 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3024/24-08-2016).
6. Η επιστολή του κ. Αντώνη Ανηψητάκη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης κ. Πελαγία Πετράκη με θέμα '' Παραλιακός Δρόμος και Παραλία Σητείας'' που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 22-08-2016 (α.π. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3025/24-08-2016).

Σε συνέχεια των (5) και (6) σχετικών σας ενημερώνουμε ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του θέματος τηρήθηκε η διαδικασία της (2) & (3) σχετικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου δεν ελέγχτηκε από την υπηρεσία μας η τεχνική μελέτη του έργου , διότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στη μελέτη του έργου, υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.

Ε.Γ.Γ.
Ο Διευθυντής
Εμμανουήλ Μαυράκης
Χημικός Μηχανικός