Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Τελευταία Ενημέρωση12:46:26 PM GMT

Βρισκεσαι στη σελιδα: ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για τη Διαχείριση των Υγροτόπων της Κρήτης

Για τη Διαχείριση των Υγροτόπων της Κρήτης

E-mail Εκτύπωση PDF
moronis

Απάντηση στο WWF Ελλάς για τη Διαχείριση των Υγροτόπων της Κρήτης

Η ανεξάρτητη περιφερειακή κίνηση πολιτών «ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, Περιβάλλον - ‘Ανθρωπος» θεωρεί ότι το ερευνητικό πρόγραμμα του WWF Ελλάς για την καταγραφή των νησιωτικών υγροτόπων της χώρας είναι ένα πολύ σημαντικό και χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση, την οριοθέτηση και την προστασία των υγροτόπων. Θεωρούμε, επίσης, ότι όλοι οι υγρότοποι της Κρήτης, είτε βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας είτε όχι, είναι υψίστης σπουδαιότητας για τη βιοποικιλότητα, το τοπίο και τη διαχείριση των υδατικών πόρων στο νησί μας.

Η προστασία, η αποκατάσταση και η ορθή διαχείριση όλων των οικοτόπων και των υδάτων του νησιού είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της κίνησής μας. Η ίδρυση και η λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, που αποτελούν μοναδικό πλούτο για τις τοπικές κοινωνίες, η καταγραφή των υδρογεωλογικών λεκανών, η εκπόνηση σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων, η προστασία και η αποκατάσταση των υδροφορέων και η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τη διαχείριση του νερού είναι ζητήματα αιχμής για τα οποία ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι, δυστυχώς, προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση εντός των πρώτων μηνών να συζητήσει και να καταρτίσει πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και γενικά την αρμοδιότητα να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται τις υποδομές του νησιού. Είτε από τη θέση της συμπολίτευσης, είτε από αυτή της αντιπολίτευσης, θα ασκήσουμε όλη την επιρροή που διαθέτουμε και θα συνεργαστούμε στενά με το WWF Ελλάς και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να στρέψουμε την ανάπτυξη της Κρήτης σε βιώσιμες μορφές, με σεβασμό στον άνθρωπο, στους φυσικούς πόρους, στο τοπίο, στη βιοποικιλότητα και γενικά στο φυσικό περιβάλλον. Οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να σταθούμε εμπόδιο σε κάθε σχέδιο που θα βλάπτει τη φυσική κατάσταση των υγροτόπων και των οικοτόπων.

Θα ενθαρρύνουμε τους Δήμους να καταρτίσουν τοπικά διαχειριστικά σχέδια αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών τους με τρόπο που να συνάδει με τη θεώρησή μας για την Κρήτη ως πολιτισμικής και οικολογικής κιβωτού και με το όραμά μας να την καταστήσουμε κέντρο ειρήνης, πολιτισμού και φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών στη Ν.Α Μεσόγειο. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η θεώρηση επιβάλλει την προστασία των υγροτόπων από τις τοπικές κοινωνίες.

Η προστασία όμως προϋποθέτει γνώση της σημασίας τους. Θα ενθαρρύνουμε τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΚΠΕ) να εκπονήσουν σχετικά προγράμματα, ώστε οι κάτοικοι του νησιού μας να μαθαίνουν από μικροί να αγαπούν και να προστατεύουν τους υγροτόπους. Ειδικότερα, θα ενισχύσουμε την προσπάθεια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας, με το περιφερειακό δίκτυο «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου» στο οποίο συμμετέχουν 45 σχολεία απ’ όλη την Κρήτη, ώστε οι κάτοικοι του νησιού μας να μαθαίνουν από μικροί να αγαπούν και να προστατεύουν τους υγροτόπους. Το εν λόγω δίκτυο να σημειώσουμε ότι συντονίζει τα σχολεία τη φετινή σχολική χρονιά, με δράσεις που φέρουν τον τίτλο «Μια αγκαλιά για τη λίμνη Πρέβελη». Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και σε συνεργασία με τα επτά ΚΠΕ της Κρήτης θα συντονίσουμε σχετικές δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων.

Σκοπεύουμε επίσης να στηρίξουμε δράσεις όπως την "υιοθεσία" επιλεγμένων υγροτόπων από σχολεία και περιβαλλοντικές κινήσεις σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης όταν ιδρυθούν, με ιδρύματα όπως το ΜΦΙΚ καθώς και με έγκυρες οργανώσεις όπως το WWF.
Επιδίωξη μας είναι να ωθήσουμε και τον τουριστικό τομέα να συμβάλλει στην προστασία και στην ανάδειξη των υγροτόπων καθιστώντας τους δυνητικά αξιοθέατο με ελεγχόμενη επισκεψιμότητα μέσα στο πλαίσιο που θα ορίζουν πάντοτε οι φορείς διαχείρισης.

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το πληροφοριακό υλικό που μας στείλατε και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε εκτενέστερα και να συζητούμε μαζί τις προτάσεις σας τις οποίες θα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Η Κίνηση μας έχει συνειδητοποιήσει απολύτως ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και η στροφή της κοινωνίας προς την βιωσιμότητα αποτελεί μονόδρομο για καλύτερη ποιότητα ζωής και για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η παρουσία μας στην Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κρήτης φιλοδοξούμε να συμβάλει καίρια στην εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία και ανάδειξη των υγροτόπων του νησιού.

Αντώνης Ανηψητάκης
πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
επικεφαλής της Ανεξάρτητης Περιφερειακής Κίνησης Πολιτών
«ΜΙΑ ΚΡΗΤΗ, περιβάλλον - άνθρωπος»